SZUKAJ PROJEKTU

mały (do 100m2)
średni (od 100m2 do 150m2)
duży (powyżej 150m2)

KOLEKCJE

parterowe z poddaszem piętrowe
bliźniacze dwulokalowe szeregowe
letniskowe garaże z usługami

ZAMÓW PROJEKT

BIURO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

ARCHI - PROJEKT
GALERIA GALA III piętro lok. 18
ul. Fabryczna 2
20-301 Lublin
czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16
tel. 501 15 15 72

ul. Czechowska 10/38
20-072 Lublin
czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16
tel. 081 748 25 38
tel. 601 34 52 76

Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną:
e-mail: biuro@archi-projekt.com.pl

POMOC TECHNICZNA
poniedzialek - piątek 8 - 16
tel. 501 15 15 72 zamów projekt

TOP 20 PROJEKTÓW

zobacz wszystkie

PROJEKT MIESIĄCA

front
tył
nazwa: APS 234 NEW

PROMOCJE

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
PROMOCJA - NA BLIŹNIAKA
PROMOCJA - DOM + GARAŻ
PROMOCJA NA KONIEC LATA
zobacz wszystkie

LINKI

ADAPTACJA

 

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI PROJEKTU

Dokumentacja projektowa składa się z czterech egzemplarzy i zawiera części: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne ( wod.-kan., c.o., gazową), oraz instalację elektryczną. W celu uzyskania pozwolenia na budowę projekt należy adaptować do warunków miejscowych. Bez zgody naszego biura można wprowadzić następujące zmiany:

 • Zmiana fundamentów wynikająca z dostosowania do warunków gruntowych;
 • Podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia;
 • Zmiana usytuowania ścianek działowych z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wykonania pod ścianki elementów konstrukcyjnych;
 • Zmiana wysokości pomieszczeń w świetle uwzględniająca możliwość zaprojektowania wygodnych schodów na następną kondygnację;
 • Zmiana rodzaju stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego, oraz wymaganej wytrzymałości;
 • Zmiana materiałów ściennych i izolacyjnych - przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i ciepłochronności;
 • Zmiana kąta nachylenia dachu do 5’;
 • Zmiana przekrojów konstrukcji dachu wynikająca z dostosowania budynku do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej lub wynikająca ze zmiany pokrycia dachu, przy zachowaniu wymaganych spadków;
 • Zmiany w projektach instalacji wewnętrznych wynikające ze zmian materiałowych lub dostępności mediów;
 • Zmiana stolarki, oraz materiałów wykończeniowych - przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości i izolacyjności, oraz estetyki;
 • Realizacja według lustrzanego odbicia.


Powyższe zmiany w projekcie gotowym mogą być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zmiany adaptacyjne na projekcie nanosić trwałą techniką, kolorem czerwonym.

Inne zmiany można wprowadzać jedynie po wyrażeniu zgody autora projektu.

Do uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest również wykonanie, na aktualnej mapie geodezyjnej, projektu zagospodarowania terenu, projektów przyłączy do sieci zewnętrznych i odpowiednich uzgodnień. Tak przygotowaną dokumentację projektową, w której projekt gotowy domu jest jednym z elementów, należy złożyć do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji państwowej.

 

UWAGI DODATKOWE


1. Układ funkcjonalno-przestrzenny domu zaprojektowany został w powiązaniu
z proponowaną aranżacją wnętrz - usytuowaniem mebli w pokojach i w kuchni.
W przypadku wprowadzenia zmian w układzie wyposażenia pomieszczeń, należy również wziąć pod uwagę konieczność wprowadzenie zmian (np. usytuowania otworów okiennych i drzwiowych) na etapie adaptacji projektu lub w trakcie realizacji budynku, aby uniknąć niedogodności w późniejszym użytkowaniu domu
2. Powierzchnia użytkowa na poddaszu liczona jest od miejsca, w którym pomieszczenie osiąga wysokość 1,90m. Pozostała powierzchnia wliczona jest do powierzchni netto. Gabaryty strychu, w niektórych projektach, pozwalają na wykorzystanie go np. na dodatkowy pokój. Możliwe jest wtedy wprowadzenie zmian w projekcie mających na celu adaptację strychu na pomieszczenie użytkowe.
3. W większości projektów możliwe jest zaprojektowanie podpiwniczenia lub likwidacja piwnicy. Zmiana tego rodzaju pociąga za sobą zmiany w instalacjach wewnętrznych.
4. Wymiary garażu, ustalone z reguły jako minimalne, można powiększyć w trakcie adaptacji projektu, jeżeli pozwalają na to warunki na działce i jest to zgodne
z przepisami określającymi zasady zabudowy.
5. Wytyczenie budynku w terenie powinien wykonać uprawniony geodeta.
6. Należy zapewnić odbiór wykopów pod ławy fundamentowe, przez uprawnionego geodetę lub inspektora nadzoru. Ławy fundamentowe należy każdorazowo adaptować do warunków miejscowych. Posadowienie ław fundamentowych na gruncie nośnym, poza strefą przemarzania. Niedozwolone jest posadowienie budynku na gruncie nienośnym lub nasypowym. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu nienośnego, należy wykonać wymianę gruntu, uzupełniając wykop betonem klasy B 75.
7. W zależności od warunków gruntowo-wodnych należy wykonać odpowiedni rodzaj izolacji pionowej i poziomej.
8. Zmiany materiałów ściennych, stropowych, pokryciowych czy instalacyjnych wymagają odpowiedniej modyfikacji dokumentacji przez projektanta adaptującego.
9. Zestawienia materiałów w projekcie mają charakter orientacyjny i wymagają każdorazowo weryfikacji, dla określenia faktycznej ich ilości potrzebnej do realizacji budowy. Zmiany dokonywane w trakcie adaptacji projektu lub realizacji budynku wpływają na ostateczną ilość i rodzaj materiałów potrzebnych do wybudowania domu.
10. Wentylacja grawitacyjna nawiewna i wywiewna zaprojektowana została wyłącznie w pomieszczeniach, w których istnieje taki wymóg, wynikający z obowiązujących przepisów. Dla sprawnego działania wentylacji wywiewnej i uniknięcia ciągu wstecznego należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz.
11. Wielkość kanału dymowego dobrać do typu kominka, który ma być zastosowany. Dostosować przekrój kanału spalinowego do planowanego typu pieca c.o.
W przypadku słabego ciągu, zastosować nasadę wspomagającą ciąg kominowy.1
12. W projektach, w których konstrukcja dachu wzmocniona jest elementami stalowymi, do wykonania tych elementów przystąpić po ustawieniu konstrukcji dachu i wykonaniu obmiaru kontrolnego, dla uniknięcia rozbieżności wymiarowych.
13. Zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać po obmiarze kontrolnym na budowie, który pozwoli na określenie faktycznej ilości i wymiarów stolarki.
14. Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.
15. Podane wyliczenia kosztów budowy mają charakter orientacyjny. Ostateczna cena zależy od regionu kraju, metody realizacji i użytych materiałów.
Większość projektów zawiera ślepy kosztorys (ok. 100 pozycji), na podstawie którego można dość dokładnie określić wartość domu wpisując do niego aktualne ceny materiałów, robocizny i maszyn.