Zakończenie budowy domu 2023 – Formalności

Zakończenie budowy domu w 2023

Lista formalności przed zakończeniem budowy domu w 2023

Lista formalności i dokumentów, które należy przygotować do zakończenia budowy domu w 2023 jest całkiem krótka. To duże ułatwienie – zamieszkanie w nowym domu to moment, na który z niecierpliwością czekają wszyscy Inwestorzy.

 

Procedura zakończenia budowy i odbioru domu w 2023 jest znacznie uproszczona: nie musisz uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie – bez koniecznej wizyty nadzoru budowlanego na budowie. Co ważne, nie musisz już składać dziennika budowy ani protokołów i potwierdzeń odbioru przyłączy – jedynie gazu. Formalny odbiór domu jednorodzinnego nie jest już wymagany.

Kiedy można zamieszkać w domu?

Kiedy i gdzie należy zgłosić zakończenie budowy?

Zanim zaczniesz użytkować dom, zgłoszenie należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, można to zrobić również elektronicznie poprzez portal e-Budownictwo.
W jakim terminie nadzór budowlany rozpatrzy wniosek? W ciągu 14 dni – jeśli nie wyrazi sprzeciwu, możesz rozpocząć użytkowanie obiektu.

Zgłoszenie zakończenia budowy – wniosek

Jeśli wybudowałeś dom jednorodzinny, procedura zgłoszenia zakończenia budowy jest bardzo prosta.

Wystarczy wypełnić druk „ Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) ”. Znajdziesz go na stronie biznes.gov.pl i załączyć niezbędne załączniki.

We wniosku należy wypełnić dane – swoje i dotyczące budowy. Miej przy sobie decyzję o pozwoleniu na budowę, ponieważ będziesz potrzebować poniższych informacji:

  • nazwa organu wydającego decyzję: urząd miasta lub starostwo, które wydało pozwolenie na budowę
  • data wydania decyzji: zazwyczaj znajduje się w prawym górnym rogu obok nazwy miejscowości
  • nr decyzji, np. 65/2023
  • znak sprawy: zazwyczaj znajduje się w lewym górnym rogu decyzji

Lista dokumentów i załączników do zakończenia budowy domu w 2023

Załączniki, które należy złożyć razem z wnioskiem to:

1. projekt techniczny – otrzymałeś go od projektanta przed rozpoczęciem budowy. Powinien zawierać projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, charakterystykę energetyczną, badania geotechniczne, może zawierać projekty instalacji zewnętrznych i przyłączy: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazu i prądu

2. oświadczenie kierownika budowy – otrzymasz je od kierownika budowy po zakończeniu prac budowlanych

3. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – potrzebne jest jedynie kiedy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

4. protokoły badań szczelności instalacji gazowej – otrzymasz je od wykonawcy instalacji gazowej

5. decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego – potrzebne jest jedynie kiedy takie urządzenie zostało zainstalowane

6. dokumentacja geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza: wykonuje ją geodeta po zakończeniu prac budowlanych

7. kopie rysunków z naniesionymi zmianami nieistotnymi, które nastąpiły w trakcie budowy – przygotowuje je i podpisuje projektant oraz kierownik budowy

8. jeśli w ramach budowy nieodpłatnie przekazałeś gminie inwestycję uzupełniającą – zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

9. oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej – tylko jeśli takie oświadczenia są wymagane dla danej inwestycji

10. pełnomocnictwo – jeśli dokumenty składa ktoś inny niż inwestor

WAŻNE: w przypadku zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie są wymagane żadne opłaty.

Powyższa lista wymaganych dokumentów i formalności do zakończenia budowy w 2023 zaoszczędzi Ci sporo czasu i wątpliwości – na szczęście odbiór domu w 2023 nie jest już konieczny, a więc szybciej i prościej można zamieszkać.

Jeśli jesteś jeszcze na początkowym etapie realizacji marzeń o własnym domu, obejrzyj nasze projekty domów

Odbiór domu 2023 Jak zakończyć budowę domu w 2023? Budowa domu w 2023 Zawiadomienie o zakończeniu budowy